Meer invloed voor de OR door papierloos vergaderen